Banvaktstugan nr 30

   
         
   

Huvudgård: Segelrum
Banvaktstugan nr 30

Här bodde Johan Ölund och hans hustru tillsammans med sina 3 barn. De kom från Västervik 1879.

Sist skrivna här var banvakt August Erhard Petersson Mahrs och hans hustru. De flyttade in till Västervik 1948.

   
         
         
      Åter till torp