Berget

   
         
   

Huvudgård: Segelrum
Backstuga

Huset finns ej år 1861-1866. På ägorna boende 1886-1891 var Nils Peter Boman född 1824 och hans hustru Brita Lisa f. Johansdotter född 1819 i Loftahammar. Nils Peter dör 1903-11-11 och hans hustru är den sista skrivna här, hon dör 1907-01-22.

   
         
         
      Åter till torp