Bolläng

   
         
   

Huvudgård: Segelrum
Backstuga

Finns först i Husförhörslängden 1854-1861 då torparen Göran Jonsson Lebom och hans hustru och fyra barn var skrivna här. Hustrun dör 1902-12-26.

Sedan bodde här Per Gustaf Nilsson och hans hustru Stina Greta.

Efter Per Gustaf bodde här Anders Hedman och hans hustru Chrstina.

1886-1891 bodde Nils Manus och hans hustru Anna f. Holmström.

Sist skrivna i huset var Johannes Konrad Karlsson (f. 1868) och hans hustru Anna Lovisa (f. 1864). Han blev änkling 1933-05-07 och flyttade till ålderdomshemmet i Gamleby 1934. 1933 flyttar Elsa Viktoria Karlsson f. Askenberg hit tillsammans med tre barn. Hon flyttade 1936-03-04 till Lofta.

Stugan var belägen i nuvarande vägbanken. Markering finns vid sidan av vägen.

   
         
         
      Åter till torp