Anneborg

   
         
   

Huvudgård: Sothem

Sist skriven här var Josef Gabriel Olsson med familj. De flyttade 1959 till Gamleby.

   
         
         
      Åter till torp