Gustafsberg

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Backstuga

Sist skrivna här var Karl Gabius Johansson och hans hustru Annie Kristina Elisabet och döttrarna Britta och Berta. Familjen flyttar 1948 till Häckenstad.

   
         
         
             
      Åter till torp