Lilla Hagenäs

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Torp

Sist skrivna här på torpet var Karl Johan Jonsson och han flyttade 1957 till Lofta.

   
         
         
      Åter till torp