Landsjönäs Bro

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Båtmanstorp nr 59

1978 var Erik Vilhelm Starkenberg skriven här.

Rote nr 59 Rotegårdar Mantal
Båtsman: Sothem nr 1 1 Ord
Nr 59 Teckling Stämmerum nr 1 1
Torp: Bro Baggetorp nr 1 1
Reserv:Ekträ, Asp Hunsala i Hallingeberg nr 1 1/2 förd.
Hagen rå och rör 1/2 = 4

Manskap:

1716 Nils Teckling, 19 år. Borta i ryska kriget 1741
1742 Johan Teckling, 18 år. Avsked 1749
1749 Johan Teckling, 25 år. Död den 8 mars 1772
1773 Isak Teckling, 24 år. Timmerman. Avsked som orkeslös och svag 1795.Roten vakant i 13 år
1809 Johannes Teckling, 20 år. Avsked 1849. 60 år, 40 tjänsteår.
1849 Sven Teckling, 30 år. Avsked 1862
1862 Johan Teckling, 23 år. Transport till rote nr 79 Kålåker i Törnsfalls socken den 25 februari 1880. han fick där namnet Båll.
1880 Carl Oskar Teckling, 22 år. Deltog i Vanadis världsomsegling 1883-85. Avsked den 12 maj 1889.
vakant.

   
         
         
      Åter till torp