Lindhem 1

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Backstuga

Sist skrivna här var Erik Hjalmar Lundgren och hans hustru Olga Oderia Jsefina f. Svensson. De flyttade till Lilla Jansbo, Rumma 1955.

   
         
         
      Åter till torp