Lindhem 2

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Backstuga

Sist skrivna här var resehandlaren Otto Leonard Karlsson. Han flyttar 1897 till Tryserum.

   
         
         
      Åter till torp