Strängnäs

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Backstuga

Sist skrivna här var Anders Magns Johansson och han flyttade 1947 till Västra Ed. Enligt anteckningar i församlingsboken 1939-1949 ska huset vara rivet.

   
         
         
      Åter till torp