Svinhult 1

   
         
   

Huvudgård: Sothem
Backstuga

Sist skrivna här var Knut Helge Kind och hans hustru och deras sex barn. De flyttade 1946 till Rumma, Stångeland.

   
         
         
      Åter till torp