Falkhagen

   
         
   
   
         
   

Huvudgård: Ullevi
Backstuga Sist skriven här var Anna Lovisa Larsson född Andersson (f. 1842) i Dalhem. Hon var änka efter fiskaren Johan Reihold Larsson, som dör i Falkhagen 1900. Hon flyttar till ålderdomshemmet 1920.

Av kassobok förd av nämndemannen Anders Reinhold Nilsson i Hammar framgår att Larsson sålt lake, gädda, brax, strömming och sik mm.

Den 12 juni 1877 ankom med ångfartyget Transit 3 från Lubeck norra järnvägsbanans fösta lok "Gamleby". Loket lossades vid en provisorisk kaj vid Falkhagen, dit banbygget då hunnit. Loket användes sedan bl.a. för gruskörning vid banbygget innan det sattes in i trafik.

Skeppre Reuter med skutan "Falken" bodde också på Falkhagen. Med "Falken" transporterade Ruter ved och tegel från Almviks tegelbruk. Han höll sig för det mesta inne i Gamlebyviken. Han drunknade när han kom med tegel från Almvik. "Rutersgrundet" kallas än i dag ett grund utanför Falkhagen. En dotter till Reuter var gift med Axel Karlsson, Göltorpet.


   
      Åter till torp