Frö Källa

   
         
   

Huvudgård: Ullevi
Torp. Enligt husförhörslängd 1800 bodde här soldaten vid Göta Garde Carl Hedström. Enligt anteckningar blev han kommenderad till Stockholm.

Torpet ägdes av Johan Mårten Maechel och hans hustru Helena. De hade år 1765 köpt 1/2 mantal Frälsehemman No 5 i Ullevi by. När Johan Martin Maechel dog 1804 sålde änkan och hans syskon gården till odalmannen Mäster Hans Hernström i Fårö, lägenheten, den ena vid Falkhagarna och den andra vid Fröe Källa, som Johan Marin Maechel under förpantning avlämnat den förra till skomakaren mäster Anders Hansson och den senare till båtsmannen Magnus Stagsegel, förband sig de efterlevande att igenlösa och till gården återställa.

   
         
         
      Åter till torp