Gröningsbo

   
         
   
   
         
   

Huvudgård: Ullevi
Torp

Harald Albinsson, yngre bror till Nils Albinsson, Ullevi berättar om torp på fars Albin Anderssons gård. "Minns inga hus - endast grundstenar och två lönnar. En doktor Svenonius, som på 1800-talet utförde geologiska undersökningar i trakten bodde ett par sommrar hemma i Ullevi. Han konstaterade att det fanns kvartsit i ett berg i Gröningsbo.Albin Andersson började brytning och sålde kvartsen till Edsbruk. Den lastades i Gamleby och forslades på skutr till Helgenäs. Transporten blev för dyr och gruvan lades ner efter några år. Smedjan är bergborren vässadres stog kvar 1902.

Platsen där stugan låg är nu upplöjd åker. Gruvan låg 30-40 meter till höger om vägen där skogen började.

Torpet ägdes av Johan Mårten Maechel och hans hustru Helena. De hade år 1765 köpt 1/2 mantal Frälsehemman No 5 i Ullevi by. När Johan Martin Maechel dog 1804 sålde änkan och hans syskon gården till odalmannen Mäster Hans Hernström i Fårö, lägenheten, den ena vid Falkhagarna och den andra vid Fröe Källa, som Johan Marin Maechel under förpantning avlämnat den förra till skomakaren mäster Anders Hansson och den senare till båtsmannen Magnus Stagsegel, förband sig de efterlevande att igenlösa och till gården återställa.

   
             
      Åter till torp