Göltorpet

   
         
   

Huvudgård: Ullevi
Backstuga.

Här bodde en familj Lindquist i början av 1900-talet. Sist skriven här var skogsarbetaren Gustaf Axel Gunnar Karlsson som förblev ungkarl till sin död 1957. Hans föräldrar var Anna, dotter till skeppare Reuter i Falkhagen, och Adolf Karlsson, familjen fick åtta barn som alla levde till vuxen ålder.

Marken där Göltorpet nu ligger heter enligt kartan från 1839 Gatlyckan och saknar bebyggelse.

   
         
         
      Åter till torp