Hagaberg

   
         
       
         
   

Huvudgård: Ullevi
Backstuga.

Sist skriven här var F. lantarbetaren Alfred Elof Johansson född 1876 och hans hustru Ida Carolina f. Rosengren född 1868. Flyttade till ålderdmshemmet 1949.

Hagaberg är även kallad för Kullen. Där bodde mor Lena på Kullen med maken Jakob - och höns. De hade arrenderat ett torp under Casimirsborg dessförinnan. Stugan ligger i den såkallade fårhagen.

1906 såldes Hagaborg av Amanda Torstensson och hennes barn till C.L Lindquist ladugårdskarl från Baggetorp.

1937 såldes Hagaborg till Torsten H.V Johansson och 1950 såldes det till Torsten Torstensson och 1966 till Inger Erlansson.

1991 såldes torpet till Ingrid Erlandsson

   
             
      Åter till torp