Cathrineberg

   
   
 
   
   
Cathrineberg sett från Risdalvägen
Källaren till Cathrineberg
   
   
   
   
Här låg Cathrineberg
   
    Huvudgård: Ullevi
   
    Cathrineberg var beläget bakom Brinktorpet i Ullevi och på gränsen till L:a Risdal. Torpet blev troligen färdigbygt 1843 då torparen Jacob och hans hustru Cajsa med sina två barn flyttar in.Familjen kom från Hammar.    
    Jacob Andersson Född den 27/11 1805 i Lofta    
        Död den 15/8 1874 av vattusot      
      Cajsa Larsdotter Född den 15/10 1809 i Lofta      
        Död den 12/2 1880      
      Vigda den 26/12 1828 i Lofta        
      Dotter Stina Sophia Född den 24/9 1830 i Lofta      
      Sonen Lars Gustaf Alfred Född den 14/1 1835      
      Cajsas moder kom till Cathrineberg 1858 från Lofta och dog här 1861      
      Enkan Anna Persdotter Född den 13/7 1786 i Lofta      
      Arbetaren Johan kom från Baggetorp 1855        
      och flyttade till Lofta 1856        
      Arbetaren Johan August Karlsson Född den 3/7 1830 i Stockholm      
      Dottern Stina flyttade till Gladhammar 1846 och sonen Gustaf flyttade till Hallingeberg 1857      
      Redan 1850 var Cajsa "ofärdig och sjuklig" , men hon levde ytterligare 30 år. Efter att både Cajsa och Jacob gått bort flyttade ingen in torpet som bara fanns i 37 år.      
      Åter till torp