Peterslund

   
   
   
   

Huvudgård: Ullevi
Torp

Huset var raserat och borttaget 1887. Anna Maria Trybom flyttade 1887 till Back. Johanna Maria Trybom avled 24/11 1887 i Peterslund och Anders Sjöberg född 1803 avled den 24/2 1886 i Peterslund.

   
             
Ägare och brukare var änkan Cajsa Lisa Trybom. Hon var änka efter Johan Johansson som avled
1812. De fick en dotter som hette Ulrica (Ulla) Jaensdotter och född 1797. Ulla gifter sig med
Peter Holm från Törnsfall, som är brukare i Ullevi.
Cajsa Lisa är dotter till Håkan Trybom och hans hustrun Ingeborg Andersson
 
 
Besigtnings Protocoll på alla uti Ullevi By varande hus och Åbyggnader samt där satta wärde den 3 September 1834
Hemmanet nr 2 Romtorpet
Johan Petter Trybom och Cajsa Lisa Trybom 1/3 del.
 
1. En tvåvångsbyggning under Brädtak, hvar å brädtagningen och uppfällningen inalles upptages till 90 Rd
2. Cajsa Lisas stugbyggnad 2 våningar under Tegeltak med källare, själva byggningen medtages och återuppsättes för 100 Rd. Källare sättes i samma stånd som förut för 33,16 Rd
3. Bod tillhör Tryboms läg het, täckt med näfwer och torf bör ombyggas för 8 Rd
4. Boden till andra delen är skiftad mot den förra, täckt med bräder och ytor upptages till 2,24 Rd
5. Logen är samfäldt, 16 Alnar lång och 10 Alnar bred, bör ombyggas för 20 Rd
6. Fähus och Stall med Foderbrunn, Wagnshjul med 2 Wedskull i hjälpligt stånd, 40 Alnar långt och 9 Alnar bredt, dels halmtak, dels ytor och bräder kosta 45 Rd.
7. Svinhuset omsättes för 1 Rd
Totalt Banco 299,40 Rd för flytten
 

1834-1845

 
Änkan Cajsa Lisa Trybom Född den 10/4 1775
  Död den 13/10 1837
Nya odlaren Cajsa Lisas brorson Anders Petter , vars föräldrar
heter Johannes (Johan) Petter Trybom och Brita Lena
Josephsdotter Ullevi nr 2  
   
Nyodlaren Anders Petter Trybom Född den 8/10 1805
      Död den 20/3 1848 på Peterslund    
    Hustru Anna Maria (Maja) Persdotter Född den 2/2 1806    
    Vigda den 30/11 1834      
    Son Johan Petter Alfred Född den 4/10 1835 på Peterslund    
    Dotter Clara Charlotta Johanna Född den 23/11 1838 på Peterslund    
           
    Mannens moder är sjuklig      
    Änkan Brita Lena Josephsson Född den 6/6 1782 i Gärdserum    
    Änkan Brita Lena har flyttat till fattighuset 1855      
           
   

1861-1875

     
    Änkan Anna Maria bor kvar      
           
    Snickaren och arbetaren Johan Petter Alfred Trybom har nu gift sig trots att han är "sjuklig"    
    Johanna Maria Sjöberg      
    Vigda den 16/7 1869      
           
    Clara har också gift sig      
    Clara Charlotta Johanna med      
    Arbetaren Johan August Andersson Född den 7/1 1848 på Klortorpet i Gamleby    
    Vigda den 15/8 1873      
    Dotter Hilda Anna Charlotta Född den 4/10 1874 på Peterslund    
           
   

1876-1881

     
    Anna Maria bor nu kvar ensam      
           
    Johan Clara och Hilda har flyttat till Baldersrum 1880      
           
    Johan Petter Alfred och Johanna Maria har flyttat till Kuttorps backstuga 1876      
           
   

1881-1886

     
    Nu har Johan Petter Alfred och Johanna Maria Sjöberg kommit tillbaka från Kuttorp. Troligen är båda sjukliga för de lever inte så länge till.    
    Johan Petter Alfred Död den 19/10 1885 på Peterslund 50 år gammal    
    Johanna Maria Sjöberg Död den 24/11 1887 på Peterslund 55 år gammal    
    Anders Petter Nilsson Sjöberg Född den 11/8 1803 i Odensvi    
    Anders är fader till Johanna Maria Sjöberg och hitkom 1884 Död den 24/2 1886 på Peterslund    
           
    Nu finns bara Anna Maria Persdotter Trybom kvar . Hon flyttar till sin dotter Clara och hennes familj i Back 1886, där hon avlider den 11/1 1888, 82 år gammal    
           
    I Husförhörslängden finns en notis om Peterslund "nerrasat och borttaget"    
           
    Åter till torp