Sjögatan

   
         
   

Huvudgård: Ullevi
Backstuga
(Smedbacken)

Omkring 1895 är smeden Karl Vilhelm Hedström skriven på smedjan och gjuterit och smedarbetaren Karl Gustaf Alfred Vibäck. Karl Vilhelm dör 1897 och Karl Gustaf dör år 1911.  
1978 är Vilmar Lindström skriven här.
Enligt inteckningsprotokoll fört vid Tjusts häradsrätt i Gamleby vid vårtinget den 12 april 1875 "J.N Ringström, ägare av ett halft mantal Frälse uti Ullevi No 5 bortarrenderar lägenheten Sjögatan till smeden Carl Wilhelm Hedström på 20 år 1862-1882 för en årlig summa av 22 riksdaler riksmynt" ett gjuteri låg något längre fram men till vänster om vägen. Wibäck utförde beställningsarbeten bl.a. till Mekaniska Verkstaden i Gamleby. Han hade i regel en anställd.

1927 lägenhetsinnehavare A Hulde´n löste in tomten, som huset låg på, för 932:-.

   
         
         
      Åter till torp