Ullevi Gata

   
         
   

Huvudgård: Ullevi
Backstuga. Här bodde Pylad (Andersson) som var född 26/1 1816 och hans hustru Stina Lisa f. Larsdotter född 17/3 1819. Pylad avled 17/12 1881 och hustrun den 29/7 1883. Sönerna Carl Peter och Johan Viktor flyttade till Västervik 1883.

Huset var borttaget 1883.

   
         
         
      Åter till torp