Åhagen

   
         
    Huvudgård: Ullevi
Båtmanstorp. Sist skriven på torpet var båtsman Johan Alfred Jansson Liedberg som var född 1838 och hans hustru Karolina Matilda Larsdotter som var född 1837. De flyttade 1897 till Haga nr 1.
Enligt anteckningar i församlingsboken 1916-1926 är huset rivet.
   
         
         
      Åter till torp