Banvaktstugan nr 28 i Gamleby köping

 
     
 
 
     
 
Den mörkfärgade stugan, närmast i bild, är Gamleby banvaktstuga nr 28. Den låg vid Rosendalsvägens korsning vid järnvägen, på
 
 
motsatt sida om järnvägen ligger dåvarande mejeriet, rimligen under fastigheten Åby. Banvaktstugan torde ha funnits kvar till in på 1960-talet.
 
     
  Åter till torp  
  Tillbaka till nyheter