Ryttar och Lifgrenadiertorpet nr 122 Risfall, Risdal Gård, Enestorps rote, Gamleby sn

     
   

Ryttartorpet Risfall låg vid Risdalgölen fram till 1839 då ryttaren fick flytta till de samägda markerna och torpet Nybygget

   
         
   
AL    =   Andra Livgrenadjärregementet
     
   

02     =   Andra kompaniet= Tjust kompani

     
   
AL    =   Andra Livgrenadjärregementet
     
     

1684 =   Soldatens antagningsår

       
     

Livgrenadjär

Livgrenadjär är benämningen på en soldat eller officer som tjänstgjort vid livgrenadjärregementet fram till dess nedläggning 1997 eller som idag tillhör livgrenadjärgruppen eller dess hemvärnsförband i Östergötland, vilka är traditionsbärare av forna livgrenadjärregementet. Namnet grenadjär gavs till soldater som var specialutbildad på att kasta handgranat, ett vapen som togs i bruk i slutet av 1500-talet. Vid tiden för 30-åriga kriget var den allmänt i bruk och förblev så till mitten av 1700-talet. Vid denna tid hade eldhandvapnet fått en effektiv skottvidd som kraftigt försvagade handgranatens roll i strid som fördes i sluten ordning. För att garntera handgranaten, som också för kastaren kunde vara ett farligt vapen, krävdes både styrka, skicklighet och mod. Det gällde att avpassa tiden från det att granatens lunta tänts, till kast kunde ske utan risk för att granaten kastades tillbaka av fienden. Kastet måste vara tillräckligt långt för att minska risken för egna skador. De soldater som ansågs lämpliga, d v s stora och starka, togs ut bland de övriga soldaterna. De kallades för grenadjärer. Efterhand kom grenadjär att beteckna något av en elitsoldat eftersom man ute i Europa med sina värvade härar behöll de särskilda kraven på fysisk styrka och reslighet för de soldater som ingick i grenadjärförbanden även sedan användandet av handgranater i praktiken upphört. Grenadjärregementet blev beteckning på ett elitförband.

     
   

1684

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1684 avsked 1690. Regent Karl Xl    
    Ryttaren Jöns Hindricksson      
   

1690-1710

     
    Aktnummer: AL-02-0122-1690 avsked 1710. Regent Karl Xl och från 1697 Karl Xll    
     

Ryttaren Johan Jonsson (Joensson )

     
    Hustru Maria Nilsdotter död den 9/12 1710 af pesten    
    Dotter Karin      
    Karin gifte sig den 24/6 1711 med Lars Persson i Rysdahl    
    Son Johan född den 1/10 1696 i Gamleby    
    Son Nils född den 6/9 1699 i Gamleby    
   

1710-1733

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1710 avsked 1733. Regent Karl Xll och från 1719 Ulrika Eleonora som avsade sig kronan och överlämnade den till sin man  Fredrik av Holsterin Gottorp 1720    
    Ryttaren Erich Jacobsson Enegren född ca den 1687 död den 19/1 1756    
    Hustru Kirstin Bengtsdotter född den 23/1 1695 i Gamleby    
    Dotter Catharina född den 10/2 1718 i Gamleby    
    Son Jaen född den 1/3 1721 i Gamleby    
    Dotter Annika född den 27/6 1725 i Gamleby    
   

1731-1733

     
    Ryttaren Per Olofsson (Olsson) Regent Fredrik      
    Hustru Maria Johansdotter      
   

1733-1739

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1733 avsked 1735. Regent Fredrik    
    Ryttaren Jöns Eneberg mönstrade den 2/11 1733      
    Per Olofsson (Olsson ) (ovan) "utfattig"      
   

Hustru Maria Johansdotter (Ovan)

     
   

1740

     
    Ryttaren Jean (Johan) Larsson Risström. Regent Fredrik    
   

1741-1753

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1739. Regent Fredrik och efter 1751 Adolf Fredrik av Holstein Gottorp    
    Ryttaren Johan Endahl Larsson född ca 1719, död den 1/8 1757 38 år gammal    
      Hustru Kristin Jeansdotter  död mellan 1741-1743    
    Lysning den 31/8 1740      
    Son Nils Johansson född den 30/5 1741    
    den 10/6 1743 gifter Johan om sig med      
    Enkan Anna Jönsdotter      
    Dotter Carin Johansdotter född den 3/12 1744    
    Son Johan Johansson      
    Pigan Maria Larsdotter      
    Johan är transporterad till Mjöltorp Rote 1753      
   

1753-1775

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1753 Regent var Fredrik och från 1751 Adolf Fredrik av Holstein Gottorp    
    Ryttaren Johan Andersson Möllerström  född den 19/1 1724, död den 22/8 1779 55 år    
    Hustru Margareta (Greta) Jacobsdotter född den 29/11 1710 i Gamleby  död 23/1 1788 på Risfall    
    Vigd: 16/12 1744      
    Barn tvillingarna      
    Son Carl Johan Möllerström född den 16/9 1745 i Risfall Gamleby    
    Son Jacob Johansson Möllerström född den 16/9 1745 i Risfall Gamleby död den 22/10 1745    
    Son Anders Johansson Möllerström född den 4/7 1752 i Risfall Gamleby död den 12/4 1803    
      Grinnebo och lämnade två omyndiga barn efter sig    
    Dotter Cajsa Greta Johansdotter Möllerström född den 4/7 1752 i Risfall Gamleby    
    Familjen Möller(ström) flyttade till Granebo 1773 eller74. När Johan dör flyttar Margareta tillbaka till Risfall.    
   

1775-1782

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1776. Regent Gustav lll      
    Ryttaren Matthis Risberg Carlsson född den 24/6 1745 i Kjellsåker Törnsfall död den 24/6 1782    
    Hustru Cajsa Greta Möllerström (ovan)      
    Vigd den 17/10 1775      
    Son Carl Matthisson Risberg  född den 26/12 1777 i Risfall Gamleby    
    Johan Matthisson Risberg född den 23/8 1780 i Risfall Gamleby    
   

Hustrun enkan Margareta Jacobsdotter (ovan)

     
   

1782-1799

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1782. Regent Gustav lll och från 1792 Gustav lV Adolf    
      Lifgrenadier Jonas Risberg  född 1760? i Carlstorp Jönköpings län    
    Enkan efter Matthís Risberg, Cajsa Greta Möllerström gifter om sig med Jonas Risberg den 6/11 1783    
    Barn i Cajsa Gretas första gifte      
    Anna Greta Matthisdotter Risberg (ovan)      
    Carl Matthisson Risberg (ovan)      
    Johan Matthisson Risberg (ovan)      
    Barn med Jonas Risberg      
    Cajsa Lisa Jonsdotter Risberg  född den 13/8 1784 i Risfall Gamleby    
    Cajsa Lisa tog ut flyttningsintyg till Stockholm 1806 men flyttade inte. Flyttade till Hallingeberg 1809    
    Anders Reinhold Jonsson Risberg Stark  född den 15/4 1787 i Risfall Gamleby    
    Anders var den första med namnet Stark i Risdal    
    Jonas Jonsson Risberg  född den 31/8 1790 i Risfall Ga    
    Flyttade till Hallingeberg 1808      
    Maria Christina Jonasdotter Risberg  född den 15/8 1793 i Gamleby     
    Flyttat till Torp. Maria Christina är dotter till Jonas Risberg i hans första äktenskap med Chatarina Jeans    
   

1811-1816

     
    Jonas Risberg (ovan) Regent var Karl Xlll      
    Hustru Cajsa Greta (ovan)      
    Jonas dotter Maria Christina Risberg (ovan)      
    Enka Anna Greta Matthisdotter Risberg (ovan) kom från Kjällhagen 1811 med sina barn.    
    Hon var då enka efter Per Bengtsson som dog den 15/4 1810 de har haft 4 barn varav 2:ne lever    
    Barn      
    Lisa Greta Persdotter född den 26/11 1802 i Gamleby    
    Utfattiga Lisa Nilsdotter enkan efter Jonas Andersson En, Nybygget    
    Barn:      
    Dotter Anna Cajsa      
    Son Anders Petter      
    Oäkta dottern Maja Stina född den 7/9 1816 i Risfall, Risdal    
    Anders Risberg Stark (ovan) kom från Törnsfall 1815      
   

1817-1820

     
    Aktnummer:AL-02-0122-1815. Regent var Karl Xlll och från 1818 Karl XlV Johan (Bernadotte    
    Liifgrenadier Anders Risberg Stark (ovan)      
    Modern Cajsa Greta (ovan)      
    Lisa Nilsdotter (ovan)      
    Son Anders Petter (ovan      
    Dotter Maja Stina (ovan)      
   

1821-1835

     
    Cajsa Greta dog den 1/12 1824 74 år, hon bodde hela sitt liv på Ris    
    Hennes man Jonas Risberg bevistade bl.a Norge, där han försvann och inte kom tillbaka ifrån. I hfl. finns en anteckning 1824 när    
    Cajsa Greta dog: ”Hennes man Lifgrenadieren Jonas Risberg skall ha blifvit död i Norge, men därpå saknas bevis”    
    Han hade tjänstgjort i 20 ¾ år i den sista generalmönsterrullan och då var han 43 år    
    Anders är transporterad från Rote 89 Kålåker den 23/6 1815. Regent Karl Xlll och från 1818 Karl VlV Johan    
   

Sonen till Jonas Risberg ovan, Anders Jonasson Risberg Stark, som nu hade tänkt att gifta sig står det i Hfl ”ej hinderslös till äktenskap” Men med två giftomän, Saras moder Maria Jonsdotter och förmannen Lars Petter Hultgren från Odensvi församling gick det bra. Vigsel den 15/3 1823 med

   
   

Sara Greta Larsdotter Sand

född i 18/11 1800 Odensvi,död den 30/11 1863  af lungsot    
    Dotter Carolina Stark född den 6/8 1823 i Risfall Gamleby    
    Son Anders Reinhold Stark tvilling  född den 12/5 1825 i Risfall Gamleby  död av slag den 14/6 1826    
    Dotter Antonietta Charlotta Stark Tvilling född den 12/5 1825 i Risfall Gamleby    
    flyttat till USA      
    Dotter Amanda Dorothea Wilhelmina Stark född den 18/12 1827 i Risfall Gamleby    
    flyttat till USA      
    Dotter Gustafva Sophia Stark född den 10/4 1830 i Risfall Gamleby    
    flyttat till USA      
    Jacobina Matilda Konstantia Stark född den 6/10 1833 i Risfall Gamleby    
    flyttat till USA       
    Anders blev benådad med tapperhetsmedalj ca 1815.    
    1827 är han commenderad till Wadstena för vidare transport.    
   

1834,  efter 26,5 års tjänst blir han skadad. I rullan står:

   
    "begär och får avsked med anmälan till underhåll. Har bevistat fältslagen i    
    Vesterbotten och Norrige samt under affären vid Säfvar blifvit blesserad i    
    hufvudet samt utmärkt sig genom mycken tapperhet"    
    Enl läkarintyg stundom svagsint och oförmögen till vidare krigstjänst    
   

Kriget i Västerbotten varade mellan 11/2-11/11 1809 och den 19/8 står att läsa:

   
    "Karmenskiij håller under natten krigsråd i Täfteå. Ryssarna går därefter till anfall i    
    Säfvar i vad som ska bli ett av de blodigaste slagen i hela kriget. 400 stupade och    
    450 sårade på den svenska sidan och 600 döda och 1000 sårade    
    på den ryska sidan "    
    Anders dog den 18/5 1835 av inflammation och feber 48 år gammal, han hade då fem barn mellan 2-12 år    
    Pigan Ingrid Larsdotter (syster till Sara Greta) född den 28/6 1803 i Odensvi    
    Pigan Maja Stina Johansdotter      
    oäkta dottern Fredrika född den 21/2 1821    
    Drängen Johan Fredrik Rosander född den 20/2 1798 i Hallingeberg    
   

1834-1840

     
    Aktnummer: AL-02-0122-1834. Regent Karl XlV Johan    
    Lifgrenadier Jaen Eric Jeansson Risberg född den 6/10 1813 i Ed    
    kom från Sothem 1835 död af slag den 8/7 1839 25 år, 9 mån och 2 dag    
    Pigan Cajsa Jaensdotter född den 30/6 1797 i Hallingeberg    
    kom till Risfall 1832      
    Cajsas oäkta son Anders Petter född den 14/12 1824 i Gamleby    
    Cajsas andra oäkta son Nils Fredrik född den 31/7 1828 i Gamleby    
    De flyttade 1828      
    Brukaren Lars Larsson född den 12/9 1802 i Gladhammar    
    Hustru Christina Gustafva Lustig född den 14/7 1817 i Gamleby    
    Son Carl Johan född den 12/10 1838 i Gamleby    
    Vigda den 21/5 1836      
    Familjen kom till Risfall 1838 och flyttade samma år till Nybygget    
    Från 1841 är Risfall borta ur hfl och grenadjärtorpet blir nu Nybygget    
    Tillbaka